27 - 29 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt

Rooms

Room Information